messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

info EIT 2567
แบบประเมิน EIT 2567

info ประกาศ
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service

งดรับ งดให้


camera_alt ภาพกิจกรรม
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
นอกพรรษา ลด ละ เหล้า (9เดือน)
เสริมสร้างจิตสำนึกในการแก้ไขปัญหาขยะทะเล
โครงการการจัดการขยะให้มีมูลค่าพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2567
การประชุมประจำเดือน อบต.ตะโละไกรทอง
กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติงาน (No Gift Policy)
โครงการกำจัดขยะต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปีพ.ศ. 2567 (ฮ.ศ.1445) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28

play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
รายการการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงห้องทำงานนายก อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68
จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายกำปงบารู - สุเหร่า หมู่ที่ 2 บ้านทะเล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview140

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
จัดซื้อที่ดิน จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ไร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview10
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารหน่วยงาน
นายสมาน ยูโซะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง
โทร : 0611765666
นายสมาน ยูโซะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง
โทร : 0611765666
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการต่อต้านการทุจริต
play_arrow รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบต.

สถิติ sitemap
วันนี้ 27
เดือนนี้2,810
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)74,881
ทั้งหมด 280,000


play_arrow สารคดีเฉลิมพระเกียรติสาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าฯ
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง