messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
find_in_page รายการการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแคบ ยี่ห้อ MASDA สีน้ำตาล หมายเลขทะเบียน กข 8242 ปัตตานี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงห้องทำงานนายก อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68
ตรารางแสดงวงเงินโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง ปน.ถ.45-007 สายกำปงบารู - ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview84
จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายกำปงบารู - สุเหร่า หมู่ที่ 2 บ้านทะเล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview140

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนผู้ประสบอุบัติเหตู
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปีพ.ศ. 2567 (ฮ.ศ.1445) grade
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
ประกาศเรื่องรายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย วันที่ 25 มกราคม 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
find_in_page แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
find_in_page แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview70
find_in_page แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102
ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview246
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview335

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview370
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview326

play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม


× องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง