messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
account_box นักบริหาร-อบต
นายฟาอีส เบญญามีน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง
โทร : 081ึุุ7663071
นางมาลี ศุกร์เพ็ง
รองปลัด อบต.
โทร : 0811890708

× องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง