องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
account_box กองคลัง
(นางสาวฮานานี หะยีมิง)
ผอ.กองคลัง
โทร : 0832617883
(นางสาววิศนีย์ เจะสนิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวนินูรอิหซาน สะแลแม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวฟิตตรี ดูลาสะ
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0883927714
(นางสาวนูรมา ยูโซะ)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวยารูดา เจะเซ็ง)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นางสุณีย์ บัวโรย)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นายมูหามะมูกาวี ตาเละ)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นางสาวอิลฮัม ฮาแว)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นางสาวซูฮายนี มะลี)
ลูกจ้างเหมาบริการ
(นายอามีรูดิง ตาเยะ)
ลูกจ้างเหมาบริการ
นางสาวฟาราห์ เจ๊ะนิ
ลูกจ้างเหมาบริการ