องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
account_box กองคลัง
(นางสาวฮานานี หะยีมิง)
ผอ.กองคลัง
โทร : 0832617883
(นางสาววิศนีย์ เจะสนิ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวฟิตตรี ดูลาสะ
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0883927714
(นางสาวนูรมา ยูโซะ)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวยารูดา เจะเซ็ง)
ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี
(นางสาววนิดา สุขแดง)
แม่บ้าน
(นายมูหามะมูกาวี ตาเละ)
ผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวอิลฮัม ฮาแว)
ผู้ช่วยงานพัสดุ
(นางสาวซูฮายนี มะลี)
ผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้
(นายอามีรูดิง ตาเยะ)
พนักงานขับรถ
นางสาวฟาราห์ เจ๊ะนิ
ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี


× องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง