messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
play_arrow คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
คู่มือสำหรับประชาชน : การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2551
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ลงทะเบียนผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
ลงทะเบียนผุ้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง