messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 368
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
ทดสอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 355
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง