messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
play_arrow งานกิจการสภาอบต.
ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 351
แต่งตั่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการสภา อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 302
ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
ประกาศอำเภอไม้แก่น เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.ตะโละไกรทองสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 364
ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1และ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 395
ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
ประกาศสภา อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303
ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
ประกาศ สภา อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องกำหนดจำนวนสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
ห้องประชุม ห้องทำงานสถา อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 413
1 - 20 (ทั้งหมด 37 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง