messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนผู้ประสบอุบัติเหตู
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปีพ.ศ. 2567 (ฮ.ศ.1445) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ประกาศเรื่องรายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย วันที่ 25 มกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
เอกสารแนะนำประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2567 อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราขบัญญัติ ส่งเสริมกิจการรัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
คู่มือประเมิน ITA ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
เรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็ OSS อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
ประกาศ อบต.ตะโละไกรทอง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
ประกาศ เรื่อง ผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินกาเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคดเห็นจากประประชาชน ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการ ดำเนินการ ซึ่งจะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
1 - 20 (ทั้งหมด 204 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

× องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง