องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาษีป้ายในเขตพื้นที่ อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ออกสำรวจภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
photo ประกาศ การจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามมาตรา 30 อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
photo ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
photo ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ อบต.ตะโละไกรทอง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 อบต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 อบต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file แผ่นพับความรู้ รู้ทันภัยยาเสพติด poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
photo ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2564 และครั้งที่ 4/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่องการยื่นแบบรายการเสียภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
photo เจตจำนงสุจริตจังหวัดปัตตานี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
description ผลการติดตามประเมินผลแนพัฒนาท้องถิ่น 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
photo รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัยระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง การจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก (ภ.ด.ส.๓) ตามมาตรา ๓๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
photo ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
1 - 20 (ทั้งหมด 96 รายการ) 1 2 3 4 5