องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงห้องทำงานนายก อบต.ตะโละไกรทอง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ตรารางแสดงวงเงินโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง ปน.ถ.45-007 สายกำปงบารู - ตะโละไกรทอง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายกำปงบารู - สุเหร่า หมู่ที่ 2 บ้านทะเล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการต่อเติมห้องเก็บพัสดุ(ใหญ่) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการต่อเติมห้องทำงานกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลาเต๊ะ ม.4 กระจูด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิดหน้า ชรบ.-บ้านนูรมา หมู่ที่ 3 บ้านตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาเปิด หน้าชรบ-บ้านนูรมา ม.3 บ้านตะโละไกรทอง อบต.ตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
insert_drive_file ตารางเเสดงวงเงินและประกาศผู้ชนะเสนอราคาราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านรวงทอง หนักทอง – สะพานพ่อเทพ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้แก่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
insert_drive_file ตารางเเสดงวงเงินและประกาศผู้ชนะเสนอราคาราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบาโงจืองา – แยกบ้านใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file ตารางเเสดงวงเงินและประกาศผู้ชนะเสนอราคาราคาโครงการงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบาโงจืองา – แยกบ้านใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ตารางเเสดงวงเงินและประกาศผู้ชนะเสนอราคาราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปาเส หมู่ที่ 2 บ้านปาเส
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ตารางเเสดงวงเงินและประกาศผู้ชนะเสนอราคาราคาโครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้ามัสยิดหมู่ที่ 2 บ้านทะเล
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ตารางเเสดงวงเงินและประกาศผู้ชนะเสนอราคาราคาโครงการงานซ่อมแซมถนน คสล.สายแยกบาโงจืองา – แยกบ้านใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ตารางเเสดงวงเงินและประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองท่ารถ หมู่ที่ 1 บ้านดินเสมอ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
insert_drive_file ตารางเเสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายตะพา – บ้านนางวิพา หมู่ที่ 3 บ้านใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
photo ตารางเเสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปอเนาะ – กอตอ หมู่ที่ 4 บ้านบิลยา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327
insert_drive_file ตารางเเสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านการีหม๊ะ หมู่ที่ 2 บ้านทะเล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325
photo ตารางเเสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสีตีลีเมาะ – บ้านอามิ สาและ หมูที่ 3 บ้านตะโละไกรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348
photo ตารางเเสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบร์ – พร้อมไหล่ทางลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านกระจูด poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 354
1 - 20 (ทั้งหมด 68 รายการ) 1 2 3 4