messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
play_arrow ประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจำปีสมัยแรกในปีถัดไป (พ.ศ.2567)
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจำปีสมัยแรกในปีถัดไป (พ.ศ.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประชาสัมพันธ์การเข้าฟังประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
ประชาสัมพันธ์สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สมัยแรก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
ประชาสัมพันธ์สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไป poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
ประชาสัมพันธ์สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง