ชื่อเรื่อง : ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง(พ.ศ. 2566 2570)

ชื่อไฟล์ : N9IebQYThu101041.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้