องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าศาลาโรงธรรมบุณยโศภนานุสรณ์ ๑๒๓ ปี วัดสารวัน อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
รายละเอียด : วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมาน ยูโซะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง และนายฟาอีส เบญญามีน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง ร่วมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าศาลาโรงธรรมบุณยโศภนานุสรณ์ ๑๒๓ ปี วัดสารวัน อำเภอไม้แก่น โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายณัฐกฤช สิทธิโอสก รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปัตตานี, ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี, นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา นายอำเภอไม้แก่น/ผอ.ศปก.อ.ไม้แก่น, หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี, ผบ.ฉก.ทพ.๔๔, ผกก.สภ.ไม้แก่น,หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอไม้แก่น, ปลัดอำเภอ, เจ้าหน้าที่ปกครอง, หน่วยกำลังในพื้นที่, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล, ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, คณะกรรมการวัดสารวัน, ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมฯ ณ วัดสารวัน ม.๒ ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ผู้โพส : admin