messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
play_arrow ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
เรียกประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจำปีสมัยแรกในปีถัดไป (พ.ศ.2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
เรียกประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
เรียกประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
เรียกประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565และวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแกรประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง